Wall-Up S
steeladmin / 11.04.2021

HaifaStim Wall-Up S

Wall-Up S

HaifaStim Wall-Up S

Haifa har nyligen lanserat en ny produktgrupp biostimulerande medel som går under namnet HaifaStim™. HaifaStim-produkterna är noggrant formulerade för att förstärka växten och förbättra deras tillväxtmiljö, vilket resulterar i optimal tillväxt, ökad avkastning och maximerad kvalitet.

Av alla HaifaStim produkterna är HaifaStim Wall-Up S en av de mest intressanta eftersom den kan användas för att   förebygga uppkomsten av bland annat gråmögel.

HaifaStim Wall-Up S består till 100% av vattenlösligt ortokiselsyra (ortho silicic acid) som enkelt tas upp av plantans rötter och blad. Kisel har en positiv inverkan på plantans hälsa och stärker bland annat dess cellväggar vilket direkt minskar risken för t.ex. gråmögel [1]. Kisel, i motsats till liknande svavelbaserade produkter mot gråmögel, skadar inte själva plantan. Dessutom är HaifaStim Wall-Up S helt organisk och har därmed ingen karenstid.

HaifaStim Wall-Up S finns i 1 kg:s förpackningar och kan antingen blandas ut i gödseltanken eller sprayas direkt på plantan. Ifall ni vill testa denna produkt ta då kontakt med oss!

[1] P. Kaushik and D. K. Saini, “Silicon as a Vegetable Crops Modulator—A Review,” Plants, vol. 8, no. 6, p. 148, May 2019. https://doi.org/10.3390/plants8060148