Gör mer än att bara observera dina växters miljö. Lyssna på vad växterna säger till dig.

Hur reagerar de på sitt nuvarande klimat? Dina växter är snabba på att visa dig hur de har det, men har du de rätta verktygen för att förstå dem? Trutina är skapat för att hjälpa dig att tolka deras signaler. Systemet gör det möjligt för dig att få all nödvändig information till hands direkt i realtid, tillgänglig överallt, till och med i din telefon!

Fördelar med Trutina-systemet:

 1. Kan bättre övervaka och styra bevattningsstrategin.
 2. Kan optimera plantans energibalans och maximera skörden.
 3. Kan minska på bevattningsmängd och gödselkostnader.
 4. Kan spara energi genom att övervaka plantenergibalansen.
 5. Ger snabb grafisk överblick över viktig information såsom mängd och avrinning hos de enskilda bevattningarna.
 6. Är helt oberoende av befintlig växthusautomatik.

Trutina består av

 • En huvudenhet som ansluts till internet.
 • Två vågblock för att väga rännan (max 2 x 100 kg):
  • används för att beräkna antalet bevattningar, bevattningsmängd och avrinning
  • kan fås med en ställning för odlingar på markbädd
 • Tre vågblock för att väga plantorna (max 3 x 100 kg):
  • används för att mäta hur mycket plantorna växer under dagen
  • kan mäta enskilda eller flera plantor för högre noggrannhet
 • Ljussensor som används för att beräkna plantenergibalansen och för att ge bättre överblick över strålningens inverkan på bevattningsbehovet.
 • Ledningstalsmätare för underlaget som även mäter fuktnivån.

Kontakta oss för mer information eller besök Gremon Systems hemsida.