Steelmark ordnar tillsammans med Cultilene och Gremon Systems ett seminarium onsdagen den 23 maj kl 17:00 på Hotell Red & Green i Närpes.

Exact Air för belysta gurka- och tomatodlingar

Under seminariet håller Cultilenes konsulent Remy Maat en presentation med temat: ”Exact Air – ett perfekt underlag för tomat- och gurkodlingar med artificiellt belysning”. Dessutom presenterar han ny forskning om dräneringshålens inverkan på spårämnesfördelningen i underlaget.

Trutina – det intelligenta vågsystemet

Efter detta så berättar Cyprian Forc från Gremon Systems om Trutina-systemet och hur det kan användas för att optimera tillväxt och övervaka bevattningen. Trutina är kopplat till internet, och är tillgänglig överallt, till och med i telefonen!

Vilka fördelar ger Trutina?

  1. Kan bättre övervaka och styra bevattningsstrategin.
  2. Kan optimera plantans energibalans och maximera skörden.
  3. Kan minska på bevattningsmängd och gödselkostnader.
  4. Kan spara energi genom att övervaka plantenergibalansen.
  5. Ger snabb grafisk överblick över viktig information såsom mängd och avrinning hos de enskilda bevattningarna.
  6. Är helt oberoende av befintlig växthusautomatik, vilket ger extra säkerhet.

Passa på att komma och lyssna på dessa presentationer och ställ frågor! Seminariet tolkas till svenska. På grund av serveringen ber vi att ni anmäler er per e-post, eller med hjälp av följande formulär.