Närpesområdet är sedan drygt 80 år en föregångare inom växthusodlingen i Finland. Det är alltså ingen tvekan om att traditionerna och kunskaperna inom växthusodlingen är starka. 

Ett bevis på detta är att Närpes för tillfället står för ungefär 35 % respektive 60 % av totala gurk- och tomatproduktionen i Finland.

Steelmark har sedan starten 1977 kunnat bygga vidare på det kunnande som finns i bygden och utveckla fungerande helhetslösningar för våra krävande, nordiska förhållanden.

Under 80- och 90-talen var företagets verksamhet främst koncentrerade på tillverkning och försäljning av glas- och plastväxthus, men sedan slutet av 90-talet har vårt produktsortimentet kontinuerligt utvecklats, och Steelmark säljer numera växthusförnödenheter som gödsel, biologisk bekämpning och odlingsunderlag.

I dagens läge kan Steelmark erbjuda allt vad en professionell växthusodlare kan tänkas behöva. Vi har som mål att ha så stor del av produkter i lager vilket leder till snabb och flexibel service. Största delen av våra produkter importerar vi direkt från tillverkarna vilket medför färre mellanhänder och ett konkurrenskraftigt pris.

Oy Steelmark Ab är ett familjeföretag i andra generationen. Företaget ägs numera av Magnus, Andreas och Jens Lundell. Verkställande direktör är Ben Lundell.