Haifa Growclean är en ny produkt för att rengöra bevattningssystemet och hålla det rent. Det är ett välkänt faktum att det med tiden bildas mineralavlagringar på insidan av droppslangarna, och på dessa avlagringar börjar det sedan växa organiska föreningar. Dessa föreningar gör att droppsystemet fungerar allt sämre, och därför har det tidigare varit av stor vikt att rengöra droppsystemet vid slutet av odlingssäsongen för att hålla det i skick.

Dessutom har livstiden för droppsystemen varit begränsade i och med att de väteperoxidbaserade produkterna för att rengöra droppsystem som finns på marknaden endast angriper de organiska föreningarna och alltså inte rått på det grundläggande problemet, nämligen de ursprungliga mineralavlagringarna.
Haifa Growclean råder bot på detta och kan användas både för att rengöra ett redan smutsigt droppsystem och för att sedan hålla det fritt från mineralavlagringar. Detta tack vare att det bildas en glatt yta på insidan av droppslangen där avlagringarna inte kan uppstå.

Vid regelbunden användning av Haifa Growclean kan man minska på användningen av desinficerings- och andra rengöringsmedel vid slutet av säsongen i och med att droppslangarna hålls rena. Dessutom kan samma droppsystem användas mycket längre än tidigare!

Fördelar med Haifa Growclean:

  • Rengör droppsystemet och håller det rent.
  • Är inte skadligt för plantan.
  • Lätt att använda, ingen syrakompensering behövs.
  • Lågt natriuminnehåll.

Kontakta oss idag för mer information om hur Haifa Growclean kan användas för att hålla ditt droppsystem i toppskick!