Haifa har lanserat en ny kalksalpeter som gör det enklare att hålla rätt pH-nivå.

Haifas nya kalksalpeter Haifa Cal™ Prime är av överlägsen kvalité och erbjuder flera fördelar för odlare som söker de mest exakta resultaten i en utmanande växtmiljö. Med hög koncentrat av kalksalpeter och nära obefintliga ammoniumnivåer sätter denna nya produkt standarden för alla kalksalpeter.

Idealt för att hålla ett jämnt pH

Eftersom ammonium sänker pH i rotzonen kan för mycket ammonium resultera i en ogynnsam pH-nivå. För hög nivå kan t.ex. påverka upptagningen av kalium och kalcium. Haifa Cal™ Prime är praktiskt taget fri från ammonium och är därför idealisk för att kontrollera pH.

Mindre gödselmängder behövs

Haifa Cal™ Prime är 17% mer koncentrerad än Haifas vanliga kalksalpeter, alltså behövs mindre mängd för att ge plantorna samma mängd kalcium. Fördelen är mindre transportkostnader och mindre behov av lagerutrymme. Dessutom har Haifa Cal™ Prime en överlägsen löslighet.

Besök Haifas hemsida för mer information.