Desinfektion och hygien

För att minimera spridningen av växtsjukdomar i odlingen, krävs noggrann hygien och desinfektion av såväl verktyg som själva växthuset. Speciellt vid plantbyten är en total rengöring av anläggningen viktig!

Förutom skyddskläder och -handskar erbjuder vi dessutom ett flertal desinficeringsmedel samt desinfektionsmattor avsedda för växthusbruk.

Skyddskläder och handskar

Vi har flera olika typer av engångs- och arbetshandskar samt engångsoveraller i lager.

Desinfektionsmattor

Vi levererar desinfektionsmattor för att undvika smittospridning mellan växthus eller från omgivningen.

Även mattor av specialstorlekar och som tål hårt bruk, t.ex. överkörning av truckar och dylika fordon, fås med snabb leveranstid.

Desinfektionsmedel

Jet 5 är ett kraftigt desinficeringsmedel för växthusbruk. Det kan användas för att rengöra alla typer av ytor inklusive själva växthuset, odlingsrännor, droppbevattning samt verktyg.

Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel, som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer. Virkon S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

Övriga desinficeringsmedel som vi säljer är formalin och natriumhypoklorit.

Kemisk bekämpning

Vid plötsliga eller stora angrepp kanske det inte finns någon annan utväg än att använda kemisk bekämpning.

Eftersom vi vet att behovet kan uppstå snabbt, har vi de vanligaste bekämpningsmedlen för växthusbruk i lager!

Vi är återförsäljare för Berners bekämpningsmedel. I vårt standardsortiment finns bland annat Teldor, Silwert Gold och Agrimec.

Kontakta oss för rådgivning eller besök Berners hemsida för mer information.

Berner