Steelmark erbjuder våra kunder ett fullständigt utbud av biologiska nyttoprodukter med leveranser varje vecka.

Bekämpning av biologiska skadedjur

Här kan du läsa mer om de olika skadeinsekter som drabbar växthusodlingar.

Gurkodlingar

Tomatodlingar

Gula limfällor

För att övervaka eller kontrollera skadedjur i växthus kan man använda så kallade gula limfällor.
Djur som trips, bladlöss, sorgmyggor, parasitsteklar och mycket mer attraheras av den gula färgen.
För att övervaka rekommenderas 5 fällor per 1000 m² och för bekämpning 1 fälla från 2–20 m².

I lager har vi limfällsark 40 cm × 20 cm och limfällsrullar 30 cm × 100 m eller 15 cm × 100 m.

Biologiska produkter

Här finns de vanligaste biologiska nyttodjuren som vi säljer.

ProduktFörpackningsstorlekAnvändningsområdeBekämpar
Amblyseius cucumeris påsar100Gurka/PaprikaOlika tripsarter
Amblyseius cucumeris påsar500Gurka/PaprikaOlika tripsarter
Amblyseius cucumeris flaska50 000Gurka/PaprikaOlika tripsarter
Amblyseius cucumeris hink100 000Gurka/PaprikaOlika tripsarter
Amblyseius swirskii (Thyplodrompis swirskii)50 000Gurka/PaprikaTrips och vita flygare
Amblyseius swirskii påsar100Gurka/PaprikaTrips och vita flygare
Amblyseius swirskii påsar100Gurka/PaprikaTrips och vita flygare
Amblyseius swirskii påsar500Gurka/PaprikaTrips och vita flygare
Aphidius colemani500Gurka/Tomat/Paprika/SalladBladlöss
Aphidoletes aphidimyza1000Gurka/Tomat/Paprika/SalladBladlöss
Encarsia Formosa5000Gurka/Tomat/PaprikaVita flygare
Encarsia Formosa10 000Gurka/Tomat/PaprikaVita flygare
Encarsia-Eretmocerus mix15 000Gurka/Tomat/PaprikaVita flygare
Ephestia ägg10 gTomatFungerar som mat åt Macrolophus
Hypoaspis miles10 000SalladSorgmyggor, vattenflugor och trips i puppstadiet
Macrolophus pygmaeus(caliginosus)500Tomat/PaprikaSpinnkvalster och vita flygare
Phytoseiulus persimilis2000Gurka/Tomat/PaprikaSpinnkvalster
Steinernema feltiae400 miljonerGurka/SalladLarver
Steinernema feltiae50 miljonerGurka/SalladLarver