Biologisk bekämpning


Leveranser av biologiska nyttodjur varje vecka!

Biologisk bekämpning 2017-05-22T22:59:50+00:00

Steelmark erbjuder våra kunder ett fullständigt utbud av biologiska nyttoprodukter med leveranser varje vecka.

Bekämpning av biologiska skadedjur

Här kan du läsa mer om de olika skadeinsekter som drabbar växthusodlingar.

Gurkodlingar

Bladlöss
Spinn
Trips
Vita flygare

Tomatodlingar

Bladlöss
Spinn
Vita flygare

Gula limfällor

För att övervaka eller kontrollera skadedjur i växthus kan man använda så kallade gula limfällor.
Djur som trips, bladlöss, sorgmyggor, parasitsteklar och mycket mer attraheras av den gula färgen.
För att övervaka rekommenderas 5 fällor per 1000 m² och för bekämpning 1 fälla från 2–20 m².

I lager har vi limfällsark 40 cm × 20 cm och limfällsrullar 30 cm × 100 m eller 15 cm × 100 m.

Biologiska produkter

Här finns de vanligaste biologiska nyttodjuren som vi säljer.

Produkt Förpackningsstorlek Användningsområde Bekämpar
Amblyseius cucumeris påsar 100 Gurka/Paprika Olika tripsarter
Amblyseius cucumeris påsar 500 Gurka/Paprika Olika tripsarter
Amblyseius cucumeris flaska 50 000 Gurka/Paprika Olika tripsarter
Amblyseius cucumeris hink 100 000 Gurka/Paprika Olika tripsarter
Amblyseius swirskii (Thyplodrompis swirskii) 50 000 Gurka/Paprika Trips och vita flygare
Amblyseius swirskii påsar 100 Gurka/Paprika Trips och vita flygare
Amblyseius swirskii påsar 100 Gurka/Paprika Trips och vita flygare
Amblyseius swirskii påsar 500 Gurka/Paprika Trips och vita flygare
Aphidius colemani 500 Gurka/Tomat/Paprika/Sallad Bladlöss
Aphidoletes aphidimyza 1000 Gurka/Tomat/Paprika/Sallad Bladlöss
Encarsia Formosa 5000 Gurka/Tomat/Paprika Vita flygare
Encarsia Formosa 10 000 Gurka/Tomat/Paprika Vita flygare
Encarsia-Eretmocerus mix 15 000 Gurka/Tomat/Paprika Vita flygare
Ephestia ägg 10 g Tomat Fungerar som mat åt Macrolophus
Hypoaspis miles 10 000 Sallad Sorgmyggor, vattenflugor och trips i puppstadiet
Macrolophus pygmaeus(caliginosus) 500 Tomat/Paprika Spinnkvalster och vita flygare
Phytoseiulus persimilis 2000 Gurka/Tomat/Paprika Spinnkvalster
Steinernema feltiae 400 miljoner Gurka/Sallad Larver
Steinernema feltiae 50 miljoner Gurka/Sallad Larver
PRODUKTKATALOG